Apie mus

  1. Visas institucijos pavadinimas -Vilniaus lopšelis-darželis ,,Salvija”,
  2. Darželio įsteigimo data – 1989-11-01. Vilniaus lopšelis- darželis Nr. 82 įsteigtas Vilniaus miesto liaudies deputatų tarybos Vykdomojo komiteto potvarkiu Nr. 467p. 1999 – 10 – 13 1962 m. Vilniaus miesto tarybos sprendimu Nr. 445. Darželiui suteiktas Vilniaus lopšelio – darželio ,,Salvijos” pavadinimas.
  3. Darželio adresas J.Jasinskio 17, LT – 01111, Vilnius.
  4. Ugdymo kalba – lietuvių.
  5. Darželio steigėjas – Vilniaus miesto savivaldybės taryba
  6. Darželio veiklos koordinatorius – Vilniaus savivaldybės administracijos Švietimo skyrius,
  7. Ugdymo forma – dieninė.
  8. Pagrindinė veiklos sritis – švietimas, ikimokyklinis ugdymas
  9. Įstaigoje yra 2 mišraus amžiaus grupės kuriuose ugdomi ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai. Į darželi priimami vaikai nuo 2 iki 6 metu. Dauguma vaikų motyvuoti, gebėjimai atitinka jų amžių, bet yra ir gabių vaikų muzikai ir dailiai. Vaikų poreikiai – bendravimo su bendraamžiais, fizinio ir psichinio saugumo, pažinimo, saviraiškos bus tenkinami per vaiko kompetencijų ugdymą(si).
  10. Darželis savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Švietimo įstatymu, Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos norminiais teisės aktais, Jungtinių tautų vaiko teisių konvencija, ratifikuota 1995m. liepos 3d, Vaiko gerovės valstybės politikos koncepcija 2003m., valstybinėmis ekspertų patvirtintomis programomis, metodinėmis rekomendacijomis

Įstaigoje dirba 5 pedagogai. Visi pedagogai turi aukštąjį išsilavinimą. Jie dirba pagal ikimokyklinio ugdymo programas. Pedagogai yra kompetentingi, jų gebėjimai ir žinios, kvalifikacija laiduoja kokybišką vaiko ugdymą.

Pedagogai nuolat tobulinasi dalyvauja miesto ir tarptautiniuose renginiuose bei kvalifikacijos kėlimo kursuose.

Lopšelis darželis įsikūrė miesto centre šalia Nėrės upės. Netoli darželio randasi Mažvydo biblioteka ir seimas, aplink jį išgarsėjusių žmonių. J. Jasinskio ir A. Goštauto vardais pavadintos gatvės. Įstaigą lanko žydų tautos vaikai, bet yra vaikų iš mišrių šeimų ir kitų tautybių. Visi vaikai auga palankioje socialinėje aplinkoje, yra aprūpinti. Siekiant padėti šeimai pažinti ir perimti žydų tautos istorinį bei kultūrinį palikimą, ugdymas vyksta per pasirinktą žydų kultūros kryptį, kuris integruojasi į Lietuvos valstybės gyvenimą ir susipina su lietuvių tautos papročiais, tradicijom ir kultūra. Darželis „Salvija“ tai žydų papročių ir tradicijų puoselėtojas. Jis yra atviras visuomenei.  ir bendradarbiaujantis su Šalom Aleichemo ORT gimnazija, žydų bendruomene. Kartu su pedagogais jie siekia ugdyti vaikų meilę ir pagarbą žydų tautos tradicijų paveldui.

Kaip rodo įstaigą lankančių tėvų apklausa, tėvai pageidauja, kad vaikai lankantis šią įstaiga ir praleidžiantis joje didžiausią dali dienos būtų gerai prižiūrimas, gautų įvairiapusį, kokybišką ugdymą. Pirmenybę jie teikia vaiko fiziniam ir psichiniam saugumui. Jie nori, kad vaikas darželyje ne tik gautų žinių, bet ir išmoktų pasitikėti savimi, taptų savarankišku, gerai pasiruoštų mokymuisi mokykloje.

 

 

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *