Tėvams

To  nori vaikas iš savo tėvų  ir auklėtojų

 • Nusišypsokite, kai mane pamatote
 • Kreipkitės į mane vardu.
 • Klausykite manęs atidžiai, kai aš
 • Pasakykite, kad manęs pasiilgote, kai aš buvau darželyje, namuose.
 • Pažinkite mane, pastebėkite mano gabumus, pomė Atkreipkite į mane dėmesį.
 • Duokite man kasdiena galimybę, ką nors pasiekti, kad ir mažoje srityje
 • Pastebėkite mano kad ir mažus laimėjimus darželyje ir už jo ribų. Pasakykite man tai.
 • Negailėkite pritariančio žodžio, malonios šypsenos, draugiško paskatinimo.
 • Jei jums nepatinka, ką aš darau, padėkite man suprasti, kad jūs mane vis tiek mylite.
 • Parodykite man, kad aš turiu daug galimybių siekti savo tikslų
 • Padrąsinkite mane.
 • Mokykite spręsti problemas, atsiradusiais mano gyvenimo kely. Pagarbiai apie mane kalbėkite ir man negirdint.
 • Išmokykite suprasti žodžio NE prasmę ir pasakyti NE – apibrėžti savo ribas, įvertinti vidinę nepriklausomybę ir būti savimi.

–         Aš noriu būti mylimas, pripažintas, pajusti savo jėgą.